Welkom bij ICT Rijk van Nijmegen (iRvN)

iRvN is de regionale samenwerkingspartner op ICT-gebied voor de gemeenten in Het Rijk van Nijmegen. Alle zeven gemeenten hebben hun ICT ondergebracht bij iRvN.    

Door samenwerking realiseert iRvN schaalvoordelen, centralisatie en standaardisatie van ICT- en informatiesystemen binnen de aangesloten gemeenten.