Over ICT Rijk van Nijmegen

iRvN beheert centrale en decentrale ICT-hardware (inclusief netwerk en telefonie), applicaties, basis- en kernregistraties. iRvN is geen doel op zichzelf maar een platform om verdere samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en andere overheden te stimuleren en te faciliteren.

Voor een aantal gemeenten wordt ook (delen van) het functioneel beheer verzorgd door iRvN.

iRvN ontwikkelt zich de komende jaren van een ICT-beheerorganisatie naar een informatie-beheerorganisatie.

iRvN is partner- en klantgericht, zorgt voor een uitstekend functionerende werkomgeving voor medewerkers en faciliteert wensen en ontwikkelingen van de aangesloten gemeenten.

Het eindresultaat moet goed zijn!

iRvN is een module in de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). Naast de samenwerking op ICT gebied, wordt binnen de MGR ook gezamenlijk uitvoering gegeven aan arbeidsbemiddeling door WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Bekijk de verordening van MGR.