Algemene voorwaarden en disclaimer

Disclaimer   

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten,  combinaties daarvan en de programmatuur, zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten liggen bij ICT Rijk van Nijmegen. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ICT Rijk van Nijmegen is het niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan ICT Rijk van Nijmegen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of blijvende  actualiteit van de gegevens. ICT Rijk van Nijmegen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruik of (on)bereikbaarheid van de website.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites zijn  ter informatie. ICT Rijk van Nijmegen geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt  geen aansprakelijkheid voor het functioneren van deze websites of voor de informatie die daarop staat.

Een privacy statement moet nog komen. Dat zullen kopjes met teksten zijn. De kopjes zijn vooralsnog zoals hieronder:

  • Inleiding
  • Bedrijfomschrijving
  • Doel gegevens
  • Ontvangers van gegevens
  • Opslagperiode
  • Rechten
  • Verplichte gegevens
  • Beveiliging