Algemene voorwaarden en disclaimer


Privacyverklaring
Download hier de privacyverklaring (pdf) van Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen.

Disclaimer   
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten liggen bij iRvN. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van iRvN is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan iRvN niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. iRvN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.  

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. iRvN geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.